Grunnet Pride-arrangement i Ålesund sentrum blir det endringer i busstraséen. Bussene kjører alternativ rute fra første buss lørdag morgen til og med klokken 20.00.

Keiser Wilhelms gate er stengt, og traséen går mellom Røysegata, Kiperviktorget og Rådhuset. Dette innebærer at holdeplassene Korsatunnelen og Nedre utstillingsplass ikke blir betjent i tidsrommet. Alternative holdeplasser er Rådhuset og Kiperviktorget.