Verksted da Vinci er et samarbeidsprosjekt mellom Aggregat Kunstnerfellesskap og Ålesund kommune, med formål om å styrke de estetiske fagene i skolen gjennom verksteder og kunstnermøter for elever og lærere på 5.-trinn. I 2021–2022 ble det gjennomført et pilotprosjekt, der det ble testet ut 15 verksteder som ble utviklet av omtrent 20 kunstnere i Møre og Romsdal. Tre skoler var med i piloten, men fra høsten 2023 skal Verksted da Vinci tilby verksteder til alle elevene på 5.-trinn i hele kommunen.

– Vi opplever at skolen er veldig positive til dette prosjektet, og at det er midt i blinken for arbeidet med dybdelæring og tverrfaglighet. At både elever og lærere får treffe skapende kunstnere og ta del i kunstneriske prosesser gir positive læringsopplevelser, uttaler koordinator for Verksted da Vinci, Trine Smoor Isaksen i en pressemelding.

Inn i eventyret med Eldrid Schrøder Kvalvik, Lena Nymark og Preben Rongve. Foto: Bent Erik Myrvoll

Opplegget i Verksted da Vinci er pedagogisk, der elever får møte profesjonelle bildekunstnere, dansere, musikere, forfattere og andre kunstnere gjennom kunstnermøter og verksteder. Kunstnerne som skal arbeide med utviklingen av verksteder, blir oppfordret til å teste ut nye arbeidsformer sammen med andre kunstnere, slik at det kan skapes nye kunstuttrykk og spennende opplevelser for barn og unge.

Kunstnerne skal samarbeide med pedagoger i skolen og prosjektmedarbeiderne i Verksted da Vinci om å skape gode verksteder, som skal ivareta skolens behov, læreplanens formål, samt kunstens egenverdi, informeres det videre.