Salmon Evolution driver verdens største landbaserte oppdrettsanlegg. De satte ut sin første fisk i mars 2022, slakta den første i november-desember samme år, og har siden gradvis fylt opp anlegget og tatt ut mer fisk, opplyser daglig leder i selskapet, Trond Håkon Schaug-Pettersen.

– Alt går i henhold til planen vår. Vi nådde vår første «break even» i siste kvartal i fjor, mens dette er første kvartalet der vi har tjent gode penger. At vi har kommet dit nå, skyldes delvis at markedet er sterkt for tida, med gode priser, og delvis at vi nå kan ta ut større kvanta med fisk, men ikke minst at det er svært god kvalitet på den fisken vi leverer, med en høy andel av det vi kaller superior-fisk, som gir høye priser, forklarer Schaug-Pettersen.

Unngår lakselus

At kvaliteten blir høy, forklarer han blant anna med at et landbasert anlegg har stabil temperatur hele tida, ikke er sesongbasert – og er helt fri for lakselus. Dermed blir både fiskevelferden bedre og kvaliteten på fisken blir høyere.

Schaug-Pettersen opplyser videre at Salmon Evolution har kontor i Ålesund og Elnesvågen og har i all hovedsak lokalt eierskap. Det landbaserte oppdrettsanlegget er plassert i Hustadvika, mens settefisken står i Volda. Oppdrettsanlegget har en kapasitet på totalt 32 000 tonn fisk, og per i dag – i slutten av første fase av oppstarten – er det 8 000 tonn i anlegget. Neste fase innebærer en dobling til 16 000 tonn.

Verdens største oppdrettsanlegg på land, i Hustadvika. Foto: pressefoto