NTNU har gjennomført en konseptutredning der de har sett på hva som er mulig å få til som første skritt på veien til å bli et ZEN – et Zero Emission Neighbourhood («nullutslipps-nabolag). – Vi har både sett på passive tiltak, som å oppgradere lys og ventilasjonsanlegg, etterisolere og skifte vinduer, og på aktive og innovative tiltaks om å produsere og lagre egen energi, opplyser Johanne Kjerstad, som er prosjektkoordinator og rådgiver for bærekraft hos NTNU.

Johanne Kjerstad er prosjektkoordinator og rådgiver for bærekraft hos NTNU. Foto: NTNU

Solceller på taket

En konklusjon i utredninga er at bygget som kalles Lanterna («gymsalbygget») er velegna til å utstyres med solceller på taket. De andre bygga er mindre egna, enten fordi takkonstruksjonene er gamle eller fordi de har fått nye glasstak som er energisparende, men gjør det vanskelig å plassere solceller. Et mulig problem man så for seg, er at det nye studenthuset som man holder på å bygge, vil kaste så mye skygge på taket av Lanterna at solceller ikke vil ha noe for seg:

3Digital tvillng

– Vi lagde en digital «tvilling» av bygga og så på hvordan skyggen fra studenthuset endrer seg gjennom året. Det viste seg da at skyggen ikke treffer taket på Lanterna i sommerhalvåret, som er den tida solcellene vil være effektive. Skyggen treffer taket i vinterhalvåret, men da er det så lite sol at potensialet i energiproduksjonen er mye mindre. Alt i alt har vi da kommet fram til at det kan være energiøkonomisk lønnsomt å installere solceller på taket av Lanterna, forklarer Kjerstad.

Statsbygg eier

Det er imidlertid Statsbygg som eier både Lanterna og de andre bygga som utgjør NTNU Ålesund, og dermed er det opp til dem å avgjøre om det skal installeres solceller eller ikke. – Foreløpig har ikke Statsbygg midler til å installere solceller på flere bygg, men nå har vi i alle fall vist at det kan være et godt tiltak på veien til å bli en nullutslipps-campus, sier Johanne Kjerstad. NTNU har fått støtte fra Enova til forprosjektet, som ha blitt gjort i samarbeid med Offshore Simulator Center (OSC), rådgivingsselskapet Asplan Viak, Statsbygg og Sunnmøre Regionråd.