Nå har Ålesund Jamii Islamsk Senter kjøpt lokalene. Daglig leder ved senteret, Sagvan Fathi Ahmed Ahmed bekreftet torsdag kjøpet. Etter det aesby.no har grunn til å tro, er kjøpesummen på rundt 7,5 millioner kroner.

Aktivitetssenter for alle

– Vi ønsker å lage et aktivitetssenter der alle ålesundere er velkommen, og tenker at dette kan være et godt alternativ blant annet til ungdom i stedet for å henge på gata, sa Sagvan Fathi Ahmed Ahmed til oss torsdag.

Moské

Ifølge dokumenter fra postlistene hos Ålesund kommune, er det avtalt forhåndskonferanse for bruksendring av lokalene. Av disse dokumentene går det klart frem at det er en moské de ønsker bruksendring for. Dato for møtet med Ålesund kommune er satt til 15. mars. Tegningene som ligger ved saken viser at det er satt av nesten 400 kvm. til bønnerom.

Vi har fredag morgen ikke lykkes med å få en kommentar fra Sagvan Fathi Ahmed Ahmed angående tegningene. Saksbehandler i Ålesund kommune har heller ikke svart på våre henvendelser.

Planutvalget

Medlem i planutvalget og kommunestyrerepresentant for Ålesundslista, Hans Kjetil Knutsen, ble gjort kjent med denne saken i går.

– Jeg har sendt en henvendelse til leder for planutvalget Tore Johan Øvstebø, og ber om at administrasjonen kommer til planutvalget førstkommende tirsdag for å redegjør for hvordan de stiller seg til saken, sier Knutsen.

For å kunne etablere en moské i disse lokalene kreves det en bruksendring fra næring/bolig til forsamlingshus.

– Ettersom det allerede har vært kontrakt mellom initiativtakerne og kommunen, ønsker jeg å stille spørsmål om hvordan administrasjonen stiller seg til en bruksendring for denne eiendommen, forklarer han.

Se vedlagte tegninger fra kommunens postliste:

Foto: Skisse fra postlister Ålesund kommune
Foto: Skisse fra postlister Ålesund kommune
Foto: Skisse fra postlister Ålesund kommune
Utsnitt fra førsteside av skissene. Foto: Skisse fra postlister Ålesund kommune