I årets sommerhilsen gir politiet råd til foreldre og foresatte om hva de bør gjøre for å unngå at barna deres roter seg inn i ulovlig atferd.

Politiet anbefaler å sørge for trygge rammer med faste innetider, avtaler for mobilbruk og regler for festing og bruk av alkohol og annen rus. Med tydelige føringer hjemmefra, blir det lettere å ta gode valg for ungdommene når de for eksempel utsettes for gruppepress, går det fram av brevet.

Det anbefales å være tilgjengelig for ungdommene, å ta telefonen når den ringer – også om natta, og å lage avtaler med andre foresatte om henting. De foresatte bør også være til stede der barn og unge oppholder seg, oppfordrer politiet.

Videre minner politiet om at stadig flere monterer videoovervåkingsutstyr og gjør andre tiltak for å hindre hærverk. Når det gjelder narkotiske stoffer, poengteres det sterkt at kjøp, salg, oppbevaring og besittelse av narkotiske stoffer er straffbart, og at det ikke må være noen tvil om dette.

– Sommeren er en tid der politiet blant annet prioriterer tilstedeværelse og oppsøkende arbeid ute blant unge som har skolefri og ferie. Først og fremst handler tilstedeværelsen om å trygge nærmiljøene, bygge relasjoner og tillit. Vi ønsker å være et politi det skal være lett å komme i kontakt med, også uten at det har skjedd noe kriminelt eller alvorlig, skriver avsnittsleder for forebyggende avdeling, Daniel Ludviksen.