– Spiraplassen skal bli et hjem for alle generasjoner og aldre, fra null til hundre år. Når prosjektet er ferdigstilt, vil det bli et av de mest attraktive boligområdene i gamle Ålesund, lokker Michel Tollås Nation, som er eier og daglig leder av Lampholmen.

I designprosessen henta Lampholmen ideer fra barn ved Emblem skole. De bidro med over hundre fargerike tegninger som viste hvordan de ønsker å ha det der de skal bo i framtida. Det inkluderte frodige lekeområder og innbydende fellesområder, opplyser Tollås Nation.

– Det var kjempekjekt å kunne involvere barna ved Emblem skole i designprosessen. Vi skal bygge boliger og gjøre Spiraplassen til et sted der barn og unge trives. Da tenkte vi at det var gøy å involvere barna, sier Michel Tollås Nation.

Navnekonkurranse

Den barnefokuserte tilnærminga til storprosjektet på Emblem viser seg også gjennom navnet – Spiraplassen –, som kom til gjennom en navnekonkurranse blant elevene ved skolen.

Lampholmen bidro for øvrig med en million kroner til den nye idrettshallen ved Emblem skole, for at – som Tollås Nation sier det – «de skulle få en ordentlig idrettshall og ikke bare en badmintonbane». Alle elevene ved skolen fikk også «betaling» for de flotte tegningene de hadde laga: De yngste fikk en dag i Bybadet, mens de eldste fikk en dag på Liv & Røre på Moa.

Michel Tollås Nation er eier og daglig leder av Lampholmen. Her ved arbeidspulten på Volsdalsberga. Foto: Kenneth Kamp (arkivfoto)

Bærekraft

I tillegg til målet om å gjøre Spiraplassen til et sted der både unge og gamle skal trives, opplyser Lampholmen-sjefen at prosjektet er prega av en sterk bærekraftstankegang:

– Vi skal sette opp boliger som nesten ikke kommer til å ha varmetap, og der energiforbruket vil ligge på halvparten av det som er vanlig i dag, sier han.

Store investeringer

Spiraplassen skal bygges rett ovenfor Emblemssanden. Tollås Nation opplyser at med til prosjektet hører 840 meter ny, kommunal veg som blant anna skal erstatte den nåværende avkjørselen fra fylkesvei 60 til Gamle Emblemsveg. Sammen med andre nødvendige investeringer i prosjektet, skal Lampholmen bruke 70 millioner kroner på å realisere Spiraplassen. En andel av dette vil komme fra salget av det ikoniske «Tårnet» i Ystenesgata (se egen sak).

De 89 planlagte boligene fordeler seg på 28 leiligheter i sju firemannsboliger, 50 leiligheter i 25 vertikaldelte tomannsboliger og elleve eneboliger på hylla rett over Emblemssanden. Til nå er elleve av de 89 enhetene solgt eller reservert: fire eneboliger, fire halvdeler i tomannsboliger og tre leiligheter i firemannsboliger.

25 slike vertikaldelte tomannsboliger av typen Lampholmen H2 inngår i prosjektet. Foto: Illustrasjon: Lampholmen

Oppstart neste høst

Det tekniske grunnarbeidet for Spiraplassen skal etter planen starte neste høst. Bygginga av selve boligene er planlagt å starte året etter og fortsette fram til hele prosjektet skal være ferdig i 2030.

Lampholmen AS ble stifta i år 2000 og har direkte bygget over 600 nye boliger, ifølge Michel Tollås Nation. Sammen med et nettverk av samarbeidende selskaper utvikler de også boligfelt på Nordvestlandet, fritidsboliger på Bjorli og Lofoten, mikrohus og nye, kompakte løsninger innen både boliger og fritidshus.

Foto: Lampholmen
Her skal Lampholmen bygge 89 boliger som skal få navnet Spiraplassen. Foto: Lampholmen