Cflow utvikler integrerte systemer for fiskefartøy, brønnbåter og oppdrettsanlegg. Og ved å overvåke og kontrollere faktorer som påvirker både fiskens trivselsnivå, og miljøet rundt, bidrar deres teknologi til å sikre høyest mulig ressursutnyttelse.

Sperre Rekruttering har siden 2009 vært i det nordiske markedet for headhunting.

– Det er utrolig givende å få sitte tett på våre samarbeidspartnere og bidra til spennende vekst. Vi ser frem til å bidra med vårt til at Cflow kan få utvikle seg i tråd med sine strategi- og utviklingsplaner, sier Eirik F Sperre, CEO & Headhunter i Sperre Rekruttering.