I forbindelse med at det skal utføres arbeid langs vegen i Tonningsgate kom den bebudede lysreguleringen på plass, like ved Steinvågsbroa.

I de kommende ukene blir det sprengningsarbeid med stenging av veien i inntil 15 minutter om gangen. Det vil ikke bli sprengt under morgen- og ettermiddagsrushet, ifølge en tidligere pressemelding.

Tonningsgate skal bli litt bredere enn i dag, og det skal etableres fortau og sykkelfelt på begge sider av veibanen. Det skal også bli kantstopp for buss på hver side. Prosjektet er en del av Bypakke Ålesund.

I dette området må det påregnes venting fremover. Foto: Per Rich Hunstad