Over 130 ansatte, leverandører, forhandlere og andre aktører innen bolig- og byggebransjen deltok på landsmøtet for en faglig og sosial helg.

– Det er alltid veldig kjekt for oss å kunne samle hele kjeden. Vi er spredt over hele landet, og da er dette en fin anledning til å samle alle sammen. Det sosiale er veldig viktig i tillegg til det faglige. Muligheten til å få litt tid sammen og få den gode samtalen er veldig viktig, sier markedssjef i VestlandsHus, Maria Gauffin.

Todelt opplegg

Under landsmøtet var det lagt opp til en faglig del på dagtid og en sosial del på kveldstid. Den sosiale delen innebar båttur og festmiddag, mens i den faglige delen ble det holdt presentasjoner fra ulike aktører i boligkjeden. Blant annet fortalte administrerende direktør i Boligprodusentenes forening, Lars Jacob Hiim, om hvordan boligmarkedet ser ut for boligprodusenter over hele landet.

– Det vi ser nå er at det er en krevende situasjon på salg, og det er mange som opplever en nedgang. Det er en usikkerhet i markedet, forteller han.

Ingeborg Ukkelberg ønsker boligkjeden velkommen til landsmøte. Foto: Georgi Nikolov

Spår oppsving

Ifølge Hiim er det flere årsaker til at markedssituasjonen er slik den er. Han opplyser om at det er en del kunder som sitter på gjerdet når det kommer til kjøp av bolig grunnet usikkerhet rundt egen økonomi, takket være økt rente og høyere strømpriser. I tillegg bygges det for få boliger i Norge selv om behovet er der. Årsaken til dette er økte kostnader på bygget.

– Dette er blant årsakene til at det nå er usikkerhet både fra de som bygger og de som skal kjøpe. Mange er mer forsiktige enn vanlig, og det gjør at det er litt lavere aktivitet enn det burde være, sier han.

– Men dette er et marked som går litt opp og ned. Jeg er sikker på at markedet skal opp igjen, men det er vanskelig å spå når, legger han til.

Styreleder i Nordfjordhus, som er en av forhandlerne i VestlandsHus, Rune Solheim, er av en litt annen oppfatning og er enda mer optimistisk enn Hiim når det gjelder situasjonen rundt boligmarkedet.

– Vi synes at temperaturen er bra og at det er bra med igangsettinger. Det viser seg gjerne at aktiviteten på de små plassene er mer stabil og normal enn i de store byene. Men jeg mener at det ikke er så gale som vi tror. Vi må tørre og tro på at dette går kjapt over og at vi får en opptur igjen. Det pleier å skje etter litt nedgangstider, så da gjelder det å være forberedt. Oppsvingen kommer garantert, hevder Solheim.

Markedssjef for VestlandsHus, Maria Gauffin, er også positiv.

– Det er utfordringer i markedet, men foreløpig ser vi at salgstallene holder seg greit oppe. Vi er veldig spente på fremtida, og er mer positive enn det man får inntrykk av fra mediene. Vi tror at folk er litt usikre nå fordi de ikke har helt oversikt over hva alle konsekvensene har for deres økonomi. Men når dette endrer seg, vil det bli lettere for dem å sette i gang med boligbyggingen. Markedet neste år kan bli utfordrende, men kanskje ikke så katastrofalt dårlig som det kan bli fremstilt, mener hun.