– Selv om konseptene har mange gode løsninger, og hver for seg viser en kreativ utforming av bygget, promenaden og plassen foran bygget, er vår samlede evaluering at bygningene i konseptene ikke oppfyller områdeplanens krav om at utforming og dimensjonering av bygg skal harmonere i skala og uttrykk med den omkringliggende bebyggelsen, heter det i begrunnelsen.

Ålesund kommunale eigedom KF (ÅKE) har ikke fullmakt til å akseptere noen av tilbudene, og inngå avtale om å selge eiendommen, når konseptene ikke oppfyller områdeplanens krav. Saken går derfor nå til kommunestyret som tar endelig stilling til saken.

Innstillingen sendes først til ÅKE-styret, og deretter til kommunestyret. Saken skal behandles på styremøtet i ÅKE 17.11.2022. Deretter går den til behandling i kommunestyret, enten 01.12.2022 eller 08.12.2022.