Norge og verden rundt oss er i en krevende sikkerhetssituasjon. PST vurderer at folkerike mål med få eller ingen sikringstiltak er de mest utsatte terrormålene.

– Bevæpning er viktig som forebyggende tiltak, og for å sikre en rask og effektiv respons fra politiet for å redusere skadeomfanget ved et angrep, sier beredskapsdirektør i Politidirektoratet Tone Vangen.

-Det er likevel viktig å si at verken politiet eller PST er kjent med konkrete trusler om terror, sier Vangen.

– Vi kan ikke si hvor og når politiet er bevæpnet fordi det vil være lokale vurderinger knyttet til arrangement i de enkelte politidistriktene, sier Vangen.

Politiet oppfordrer alle til å delta på arrangementer som vanlig.