Forrige mandag åpna Evangeliesenteret sitt første kontaktsenter i Møre og Romsdal. Kontaktsenteret ligger i Misjonskirka i Ålesund sentrum, der kafeen Lyspunktet og seinere Oasen kafé tidligere holdt til.

– Her kan rusmisbrukere komme innom og få et varmt måltid, varme, omsorg, oppmerksomhet og kjærlighet. Og så får de med seg noe mat hjem, forteller Anette Opskar, som sammen med ektemannen Daniel er bestyrere på kontaktsenteret.

Mål: et liv uten rus

Evangeliesenteret er en stiftelse som siden 1983 har drevet med rusavvenning og rehabilitetering ut fra et kristent grunnsyn. Stiftelsen har forankring i Pinsebevegelsen, og det er tre ulike pinsemenigheter som står bak det nye kontaktsenteret: Pinsemenigheten Filadelfia (på Moa), Misjonskirka (i Ålesund) og New Life, opplyser Anette.

– Målet er selvsagt at rusmisbrukerne på sikt skal få et nytt liv uten rus. Gjennom kontaktsenteret ønsker vi å gjøre dem kjent med Evangeliesenteret og motivere dem til å ta imot en plass på ett av våre rehabiliteringssentre, sier hun.

Rehabilitering og utdanning

Evangeliesenteret har i dag fem rehabiliteringssentre rundt omkring på Østlandet, pluss et inntakssenter i Porsgrunn. Ett av sentrene er bare for kvinner og ett er bare for menn, mens de tre siste er for både kvinner og menn. Anette forteller at det også er ulike undervisningstilbud tilknytta sentrene:

– Det er viktig at man skal kunne komme seg videre i livet når man har blitt rusfri. Etter rehabiliteringa tilbyr vi derfor både videregående skole, bibelskole og folkehøyskole ved de ulike sentra våre.

Avrusnings- og rehabiliteringstilbudet til Evangelisesenteret er for alle over 18 år som misbruker alkohol, narkotika og/eller vanedannende medikamenter. De tilbyr også nedtrapping for LAR-brukere.

Kontaktsenteret i Misjonskirka i Kipervikgata drives av frivillige og er foreløpig åpent noen timer på dagtid mandag og kveldstid tirsdag.

Kontaktsenteret er i Misjonskirka, der blant anna kafeen Lyspunktet holdt til før. Foto: Kenneth Kamp