Arkeologer fra Universitetsmuseet i Bergen har de siste ukene vært i full sving med å grave ut steinalderlokaliteter på Kvasnes i Sula kommune. De første funnene av de 5.-6.000 år gamle boplassene ble gjort av fylkeskommunen sine arkeologer i forbindelse med et reguleringsarbeid.

Feltleder Lars Snilstveit Røgenes forteller om den 6.000 år gamle steinalderboplassen på Kvasnes. Foto: Hanne Årskog, Universitetsmuseet i Bergen

Formidlingsdag i felt

Arkeolog Arve Eiken Nytun i Møre og Romsdal fylkeskommune og prosjektleder for utgravingene, Hanne Årskog hos Universitetsmuseet i Bergen, var med og organiserte formidlingsdag for 6. trinn ved Langevåg skule. Hele 80 elevar fikk komme til utgravingsfeltet på Kvasneset for å se og høre hva arkeologene hadde funnet.

Elevene ble delt opp i grupper og rullerte på fire forskjellige stasjoner der de fikk se og høre om ulike sider ved steinaldersamfunnet. Like nedenfor utgravingsfeltet ligger det også en stor gravhaug fra jernalderen, så her ble det litt jernalder-formidling også.

Prosjektleder for utgravingene Hanne Årskog leder elevene fram til siste rest som skal gravest ut på utgravingsfeltet. Foto: Arve Eiken Nytun, Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjerte elever

- Elevene synes det var veldig spennende! De fikk se på flere av de 6.000 år gamle funna som er gjort på boplassen og fikk førstehåndsinformasjon fra arkeologene som har funnet de, sier Arve Eiken Nytun.

– I tillegg hadde vi med oss steinalderkofferten, en koffert der vi har en del kopier av typiske steinalderfunn som de kunne få holde og studere nærmere. Elevene var svært engasjerte, så jeg tror de synes det var spennende, legger han til.

Avslutter snart

Universitetsmuseet avslutter i neste uke utgravingene på Kvasnes, og drar tilbake til Bergen. Da vil de begynne å studere funnene nærmere og skrive en rapport.

- Jeg mener at et slikt formidlingsopplegg er viktig for elevene, både for forståelsen av arkeologi og hvordan forhistorisk kunnskap blir til, men også for å få et tettere forhold til historien i sitt eget lokalmiljø, sier Nytun.