Ålesund Brannstasjon rykket kl 12.45 ut på automatisk brannalarm fra Ålesund Storsenter. Varmgang i teknisk utstyr på teknisk rom årsak til utløyst alarm. Litt vannsøl knytt til dette. Brannvesenet bistår med opprydding, meldte 110-sentrale på Twitter kl. 13.17.

Foto: Kristian Moe
Foto: Kristian Moe
Foto: Kristian Moe