Eiendommen ble tidligere i år kjøpt fra Bertel O. Steen Eiendom og Bertel O. Steen Møre og Romsdal for kr. 92 mill. Med overtagelsen av Lerstadvegen 525 er det gjort klart for byggetrinn 1 i ombygginga av eiendommen til hovedbrannstasjon.

- Vi har hatt et tett og godt samarbeid med Bertel O. Steen Eiendom og Bertel O. Steen Møre og Romsdal gjennom hele kjøpsprosessen, og det er gledelig at vi nå kan overta en godt vedlikeholdt eiendom, sier daglig leder i ÅKE, Bjørnar Helland.

Ombygginga er planlagt å starte i 2024. 22. juni vedtok kommunestyret selve byggeprogrammet. Med byggetrinn 1 blir Spjelkavik brannstasjon flytta til Lerstadvegen 525 og bygget i Spjelkavik planlagt solgt. Når byggetrinn 2 er ferdig blir hovedbrannstasjonen flytta fra Volsdalen til Lerstadvegen 525. Brannstasjonen i Volsdalen blir bi-brannstasjon. Innflytting blir i flere omganger etter hvert som arealene blir klare og med siste innflytting i 2028, går det frem i ei pressemelding fra Ålesund kommune.