Det var i august at Aksla IL, SK Herd, Blindheim IL og Spjelkavik IL sendte ut en felles pressemelding rundt kostnadene knyttet til utvidelse, fornying og oppgradering av idrettsanleggene, samt Ålesund kommunes manglende økonomiske støtte til dette over en lengre periode.

I forrige utgave av Nytt i Uka, skrev vi en utfyllende artikkel om synspunktene til lederne i disse fire klubbene og kravene de la fram til Ålesund kommune for å få kommunen med som medspiller. Denne ble fulgt opp av Blindheim IL, som sammen med Sunnmøre fotballkrets, arrangerte lokalpolitisk debatt på Blindheim klubbhus i forbindelse med ålesundbesøket til fotballpresident Lise Klaveness sist torsdag.

Grunnet pågående politiske forhandlinger mellom partiene, var det bare Arbeiderpartiets ordførerkandidat Anne Berit Støyva Emblem av lokalpolitikerne som møtte opp på Blindheim klubbhus for å delta i debatten.

– Vi må passe på fotballen

Under debatten holdt Støyva Emblem et kort innlegg, der hun svarte på kravene som Aksla, Herd, Blindheim og Spjelkavik hadde presentert og lagt fram til kommunen, med representanter fra disse klubbene til stede. I innlegget snakket hun engasjert om viktigheten av fotballen i lokalsamfunnene, både med tanke på den helsemessige gevinsten fotballen gir og tilhørigheten og integreringen barn og unge får ved å være en del av et idrettslag. Samtidig erkjente hun at Ålesund kommune ikke har vært gode nok til å bidra inn mot fotballen, noe hun også understreket til Nytt i Uka.

– Fotballen er den største inkluderingsarenaen for barn og unge og den må vi passe på. Da må vi som politikere lytte til hva den trenger for å overleve. Vi er ikke gode nok enda, så det er veldig bra at klubbene legger frem kravene sine så klart og tydelig. Da har vi noe å gå etter og vet hva miljøet trenger, sier Anne Berit Støyva Emblem.

Hun er også tydelig på at det er viktig at kostnadene for klubbene ikke blir for høye.

– Klubbene står overfor store økonomiske krav, og vi må passe på at det ikke blir for dyrt å drifte fremover, for da går det ut over medlemskontingenten, som igjen går ut over barn og unge. Nå har vi klart å løfte idrettshallene, så nå kan vi begynne å lytte til andre som også trenger støtte, som for eksempel fotballklubbene, påpeker Anne Berit Støyva Emblem.

Heier på idretten

Også påtroppende varaordfører for Høyre, Monica Molvær, understreker viktigheten av idretten. Samtidig påpeker hun at det har vært vanskelig å bidra mer økonomisk på grunn av den trange økonomien i kommunen.

– Idrett er noe av det viktigste vi har for å gi barn en god oppvekst med fellesskap, mestring og tilhørighet, og som politikere er det vår oppgave å gjøre alt som står i vår makt for å gi idretten de beste vilkårene for å gi idrettsglede videre til barn og unge. Vi skal heie på idretten, og må løfte alle steiner og finne en balanse som likestiller flere av idrettene som også driver utenfor idrettshallene. Det er absolutt et mål å kunne innfri ønskene fra fotballklubbene, fastslår Molvær.

Monica Molvær i Høyre (t.v.) håper å kunne innfri ønskene fra fotballklubbene. Påtroppende ordfører i Ålesund, Håkon Lykkebø Strand (t.h.) er klar på at likebehandling av idretten er viktig og at punktene som er lagt frem blir viktige når budsjettet for den kommende perioden skal lages. Foto: Kåre Stig Nøstdal

Viktige saker for FrP

Nytt i Uka/AESby har også vært i kontakt med Fremskrittspartiet og påtroppende ordfører Håkon Lykkebø Strand. Han er positivt innstilt til å hjelpe fotballen.

– Dette er viktige saker og viser at kommunen ligger bakpå når det gjelder å løfte frivilligheten innenfor idretten. Vi i Fremskrittspartiet mener idretten og fotballen er den desidert største fritidsaktiviteten til barn og unge i kommunen. Den er kanskje såpass stor at det kan være lett å overse den når det gjelder tilførsel av midler, men vi vil i kommende periode prioritere barn og unge når midler innenfor kultur skal tildeles, opplyser han.

Han kommenterer også kravene som klubbene har lagt frem og kommer med FrP sine synspunkter på disse.

– Modellen for utbygging av idrettsanlegg med en tredjedel fordeling er fornuftig, og kostnaden for dette må utredes. Når det gjelder leie av kunstgressbaner er dette noe vi i FrP har spilt inn tidligere og sagt at vil se på ved budsjettbehandlingen, med et klart mål å gjeninnføre tilskuddet som ble fjernet. Angående miljøkrav for kunstgressbaner, så avventer vi hva staten vil komme med av løsninger på denne utfordringen. Her er det foreslått en overgangsordning, sier Lykkebø Strand, og legger til:

– EU-forbudet som trolig kommer mot granulat, vil gjøre det ytterligere utfordrende for fotballen i Ålesund. Her er det viktig for Fremskrittspartiet at idretten får den tiden som er satt med tanke på omstilling. Dersom Ålesund kommune skal til innkjøp av utstyr for rensing av gummigranulat, må vi være sikre på at vi ikke utkonkurrerer private som kan tilby dette. Likebehandling av idretten er viktig for oss, og alle disse punktene kommer til å være viktige når budsjettet skal lages i den kommende perioden, poengterer den påtroppende ordføreren i Ålesund.