Etter at Attvin (tidligere kjent som Årim) innførte matsortertering og reduserte hentinga av restavfall til annenhver uke, har det blitt mange overfylte bossdunker å se i sentrumsgatene. En av dem som reagerer, er Per Sindre Welle.

– Jeg forstår at det blir noen overfylte bossdunker i starten etter omlegginga, men jeg synes Attvin burde unngått å innføre dette rett opp i jula. De kunne enten ha venta til etter nyttår eller gjort det tidligere i høst. Det blir jo flere og flere overfylte bossdunker, og bosset flyter i gatene. Vi kan ikke ha det slik inn i jula, mener han.

Et anna eksempel på tilstanden i Ålesund sentrum. Foto: Per Sindre Welle

Welle har særlig inntrykk av at det er mange av dem som ikke behersker norsk så godt, som ikke har fått med seg endringene. Der synes han Attvin må bli flinkere til å informere.

– Om det er slik at Attvin har brosjyrer på flere språk, så burde jo de ha blitt lagt ved i de nye dunkene. Jeg fikk i alle fall ikke informasjon på noe anna språk enn norsk, poengterer han.

– Mindre matavfall enn Attvin tror

At det kommer til å bli så mye bedre bare folk blir flinkere til å sortere, er han dessuten i tvil om:

– Min erfaring er at det er mye mindre matavfall enn Attvin tror. Så selv om folk blir flinke til å kaste matavfall der det skal, så blir det fortsatt for mye restavfall i løpet av to uker, tror Per Sindre Welle.

– Som vi forventa

Kommunikasjonssjef i Attvin (Årim) Caroline Mehl Nakken du hun viste fram en av de nye matavfallsdunkene i vår. Foto: Pressefoto (arkiv): Attvin

De overfylte bossdunkene har ikke kommet overraskende på Attvin.

– Det er alltid litt motstand i starten når det blir endringer i renovasjonen, så dette er helt som forventa. Alle områder utenfor gamle Ålesund kommune har jo hatt sortering av matavfall og henting annenhver uke i flere år nå, og det har vært det samme alle steder: I starten er det ikke alle som forstår at de faktisk må sortere ordentlig, og så går det seg til ganske raskt, sier Caroline Mehl Nakken, som er kommunikasjonssjef hos Attvin (Årim).

Hun presiserer at sentrale myndigheter har som mål at det skal bli minst mulig restavfall. For å få det til, er man nødt til å «tvinge» abonnentene til å sortere ordentlig, mener hun. Og da snakker hun om mer enn bare å sortere ut matavfallet fra dagens restavfall:

Mye feilkasting

– Det kastes utrolig mye i restavfallet som ikke har der å gjøre, men som enten skal i plastavfall, papiravfall, glass- og metallavfall eller leveres på en miljøstasjon. Det verste eksempelet jeg vet om, var en som saga opp en trampoline og stappa bitene ned i restavfallsdunken for å slippe å levere den på miljøstasjonen, forteller kommunikasjonssjefen.

Samtidig minner hun om at glass- og metalldunken kun er for emballasje:

– Vi har faktisk funnet gamle bilmotorer i glass- og metalldunken! Men verken bilmotorer, steikepanner eller andre metallgjenstander som ikke er emballasje, skal kastes der – det skal leveres på miljøstasjonen. Kjøkkenglass skal heller ikke i metalldunken, men skal kastes i restavfallet. Større glassgjenstander skal til miljøstasjonen, presiserer Mehl Nakken.

Andre språk

Når det gjelder informasjon til dem som ikke kan norsk, opplyser hun at mye av informasjonen fra Attvin er tilgjengelig på engelsk I tillegg finnes det sorteringsguider på flere andre språk.

– Vi har også klasser fra Voksenopplæringa som vi gir en innføring i sortering og resirkulering. Ikke minst satser vi mye på opplæring i barne- og ungdomsskolen, for vi vet at barna er veldig gode ambassadører for kildesortering hjemme i familiene sine, sier hun.

Renovasjonsåret

Når det gjelder tidspunktet for innføringa av nyordninga, forklarer Mehl Nakken det med logistikk som måtte gå opp, knytta til at renovasjonskalenderen går fra desember til november. Renovasjonsåret starter altså i desember, og dette er det mest praktiske tidspunktet å innføre nyordninger. Samtidig kunne de heller ikke vente til neste år, siden det hadde kommet et sentralt pålegg om at alle kommuner måtte innføre matavfallssortering innen utgangen av 2023.

– Meld fra om fulle dunker!

Til sist poengterer kommunikasjonssjefen at renovatørene deres jobber på spreng for tida og gjør sitt beste for å kjøre rundt og tømme overfylte bossdunker. Men for å få gjort det, er de avhengig av at folk melder fra når de ser en dunk med akutt behov for tømming. Dessuten, minner hun om, er det mulig både å kjøpe sekker som man kan ha til ekstra restavfall når man trenger det, og å betale for større restavfallsdunk:

– Det er størrelsen på restavfallsdunken som bestemmer størrelsen på renovasjonsbegyret. Det skal altså lønne seg å kaste minst mulig restavfall, men det er også mulig å betale ekstra for å få kaste mer restavfall, presiserer Caroline Mehl Nakken.