Krysset hvor arbeidet pågår. Foto: Helge Konrad Kallevik

Det vil bli endring i kjøremønsteret i perioden og foresatte som kjører barna til skolen oppfordres til å beregne noe mer tid. Selve arbeidet i vegbanen vil ikke ta mange dager, men det vil bli noe arbeid rundt krysset for å ferdigstille terreng med mer.