Espen Remme har vært ansatt siden januar 2020 og ledet regionkontoret gjennom en krevende periode med pandemi og urolige tider internasjonalt.

- Espen Remme har vært en engasjert og tydelig regiondirektør som har samarbeidet bredt for å styrke bedriftene i Møre og Romsdal. Han har også bidratt på en god måte i NHOs arbeid for å styrke privat norsk eierskap og bærekraftarbeidet vårt, sier områdedirektør for regioner i NHO Gjermund Løyning.

Nye utfordringer

- Ved årsskiftet har jeg vært regiondirektør i fire år og da har det vært naturlig for meg å tenke nye utfordringer. Jeg har planer for hva jeg skal gjøre videre og vil komme nærmere tilbake til det i løpet av kort tid. Jeg ønsker å jobbe mer med bærekraft og prosjekter nærmere bedriftenes forretningsutvikling, og har stort engasjement med tanke på å styrke norsk privat eierskap, sier Espen Remme.

Jobben med å finne ny regiondirektør for NHO Møre og Romsdal starter umiddelbart. Stillingen blir lyst ut om kort tid og det er ønskelig å lande prosessen så raskt som mulig, skriver NHO i pressemeldingen.