F.v. Helene Vorren, avdelingsingeniør Ålesund kommune, Martin Hessen, gruppeleiar for drift, miljø og samferdsel i Ålesund kommune, Jan M. Myrstad, byggeleiar Ålesund kommune, Asle Drabløs, anleggsleiar ACO anlegg og Peder Skylstad, maskinførar ACO Anlegg. Foto: BYPAKKE ÅLESUND

Anlegget på Slinningsodden innebærer snuplass og holdeplass for buss, nye fortau, sikringsgjerde og lysmaster. Fremmedarter i naturen er fjernet, og det har blitt skiftet overflatemasse på lekeplassen ved siden av snuplassen slik at den skal bli tørrere. Fotballbanen har fått ny grus , og i tillegg skal det settes opp gjerde mot lekeplassen.

Ifølge kommunen skal dette sørge for at bussen bruker kortere tid fra Slinningsodden til sentrum, ettersom bussen blir «ferdig tilpasset» ved avgang og kjører direkte til sentrum uten unødvendige stopp. Dermed kan det spares opp til en tredjedel av reisetida på enkelte avganger.

Foto: BYPAKKE ÅLESUND

Selv om holdeplassen nå er ferdig, trenger FRAM litt tid til å legge om til nytt kjøremønster. Det blir lagt opp til oppstart for nye ruter fra 1. januar 2023.