Ålesund kommune søker nemlig nå etter engasjerte innbyggere til å bli kandidater i åtte kommunedelsutvalg i Ålesund. De har fått inn mange gode forslag, men mangler fremdeles flere. Spesielt i områdene Skodje, Indre Borgund, Hessa og Ellingsøy.

Kommunedelsutvalga består av ni medlemmer og elleve varamedlemmer, ordinære innbyggere (mannen i gata), frivillige fra lag og organisasjoner, representanter fra næringsliv og politikere. Her samles man for å jobbe med saker som er viktige for nabolaget der de bor.

Ungdom ned til 14 år kan velges og kommunedelsutvalga har en bred sammensetning av medlemmer både når det gjeld alder, kjønn og bakgrunn.

– Det er utrolig viktig at vi får mange dyktige og engasjerte kandidater til kommunedelsutvalga. Dette er en god mulighet for de som er engasjerte i lokalsamfunnet sitt til å bidra, og komme med gode forslag til det beste for sin kommunedel, sier ordfører Håkon Lykkebø Strand.

Dette gjør et kommunedelsutvalg

De legger til rette for at innbyggerne lettere kan være med å uttale seg og bestemme i saker som gjeld kommunedelen. Være initiativtaker til og talerør og lyttepost for saker som innbyggerne og nærmiljøet i kommunedelen er opptatt av.

Høringssaker som vedgår de ulike lokalsamfunn skal leggas fram for kommunedelsutvalga så tidlig som mulig slik at kommunedelsutvalga skal kunne uttale seg og være høringsinstans i plansaker, budsjett- og andre overordna saker som berører hele kommunen.

Møteplanen for 2024 inkluderer seks møte, tre egne og tre fellesmøte, alle på ettermiddagen, med en varighet på cirka to timer.

Du kan melde deg selv eller andre og fristen for å foreslå kandidater er 20. desember. Du kan foreslå kandidater på Ålesund kommune sin nettside.