– Dette er en betydelig økning. Henvendelsene kommer i stor grad fra privatpersoner som trenger bistand, og da i saker som oftest omhandler økonomiske konflikter, nabokonflikter og familiekonflikter, sier Kjartan Skotte, leder i Konfliktrådet Møre og Romsdal.

Lokalt mottok Konfliktrådet Møre og Romsdal 125 sivile saker i 2022. Dette er en økning fra 68 saker i 2021, og tilsvarer en økning på 84 prosent. I tillegg til sivile saker, mottok Konfliktrådet Møre og Romsdal 140 straffesaker og 87 henlagte straffesaker fra påtalemyndighetene i året som gikk.

Kort saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden fra Konfliktrådet Møre og Romsdal mottar en sak til saken mekles var bare 35 dager i 2022, mot 42 dager året før.

– Vi er raske, og raskere nå enn før, til å behandle sakene vi mottar. Vi vet at partene i sakene som kommer til oss kan være sårbare med behov for rask hjelp og oppfølging. Derfor har vi et kontinuerlig fokus på å holde behandlingstiden nede. Skal vi lykkes med dette må vi også samarbeide godt med lokale ressurser som politi og påtale, barnevern, skoler og andre relevante aktører i samfunnet, sier Skotte.