Kirkebygget på Hatlehol har vært planlagt i lang tid og det har blitt samlet inn midler til nytt kirkebygg siden 1966. Tirsdag besluttet formannskapet i Ålesund å ikke bevilge 5,1 millioner kroner til et forprosjekt for nye Hatlehol kirke, som betyr at de som har ventet på ny kirke i 57 år, trolig må finne seg i å vente til 2027 før en slik bevilgning vil komme.

– Vi var sikre på at det var Hatlehol sin tur, men slik ble det altså ikke. Vi gir derimot ikke opp, sier leder av menighetsrådet i Spjelkavik sokn, Kjell Egil Hanken.

Før fakkeltoget var det sang, musikk og sofaprat med Møre-biskop Ingeborg Midttømme i gymsalen på Ålesund folkehøgskole. Foto: Kjell Egil Hanken

Siden 1966 har både Volsdalen, Spjelkavik, Skarbøvik og Ellingsøy fått sine kirker, mens for Hatlehol ser det ut til at ventetiden forlenges.

Tirsdag kveld samlet 150 personer seg i gymsalen på Ålesund folkehøgskole, både for å møte biskop i Møre bispedømme Ingeborg Midttømme og for å markere misnøye med beslutningen til formannskapet. Etter kveldsarrangementet på folkehøgskolen, som inneholdt sang, musikk og sofaprat med biskopen, gikk samtlige 150 i fakkeltog til kirketomten for å vise misnøye med politikerne som nok en gang har satt kirka for 9000 mennesker i indre bydel på vent.

– Nå er det Hatlehol sin tur og vi ber politikerne snu før det endelige budsjettet for 2023 vedtas 7. desember, er beskjeden fra Kjell Egil Hanken.