Kommunen og de ulike lokallaga i Røde Kors har også tidligere samarbeidet om ulike hendelser, men partene har nå valgt å formalisere samarbeidet i en avtale.

– Slike samarbeid er helt nødvendige. Samfunnet vårt er helt avhengig av samarbeid med frivillige aktører. Vi som kommune kan ikke løse alle problem som oppstår alene, sier ordfører Eva Vinje Aurdal.

En avtale for fredstid

Utgangspunktet for samarbeidet er visjonen til Direktoratet for sammfunnstrygghet og beredskap om et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar, samt Røde Kors sitt oppdrag om å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lindring.

Avtalen legger til rette for beredskapssamarbeid mellom Ålesund kommune og de seks lokale Røde Kors foreningene: Aalesund Røde Kors, Brattvåg Røde Kors, Vatne/Tennfjord Røde Kors, Skodje Røde Kors, Spjelkavik Røde Kors og Ørskog Røde Kors. Den vil gjelde i fredstid og inkluderer samarbeid før, under og etter ekstraordinære hendelser.