Ålesund kommune har nå satt av en million kroner til kulturtilskudd. Tilskuddet har som formål å støtte, stimulere og videreutvikle et mangfoldig kulturliv i Ålesund. Man kan søke tilskudd til rekruttering og aktiviteter, kulturbygg, kulturarenaer og stipend.

– Disse midlene håper vi blant annet skal være med på å sikre gode møteplasser og arenaer for kultur og fritid i lokalsamfunnet, sier kultursjef i Ålesund kommune, Oskar Skulstad.

Prioriterte tiltak

  • Tiltak for barn og unge

  • Kultur- og idrettstiltak som gir økt aktivitet, inkludering og deltagelse i nærmiljøet

  • Tiltak som fremmer felleskap og felles identitet som samarbeidsprosjekt på tvers av de tidligere kommunegrensene

  • Tiltak for å sikre gode møteplasser og arenaer for kultur og fritid i lokalsamfunnet

– Du kan søke om alt fra tilrettelegging, rekruttering og aktiviteter, til anlegg, kulturarenaer og stipend, sier rådgiver for idrett og fysisk aktivitet, Jens Arne Gjørsvik.

Søknadsfrist for 2023 er 1. april, forteller Jens Arne Gjørsvik. Foto: Privat

Her kan du lese mer om hvordan du kan søke om midler.

– Vi vet det er mange som ønsker å bidra til et enda rikere kulturliv, og håper at kulturmidlene kan være med på å forsterke noen av bidragene, sier Lin Marie Norberg Jacobsen, rådgiver profesjonell kunst og kultur i Ålesund kommune .

Lin Marie Norberg Jacobsen. Foto: Ålesund kommune