– Et tema som er aktualisert i forbindelse med den nye kvotemeldingen. Det handler om hvordan hvitfiskflåten på Sunnmøre taper i kampen om virkelighetsforståelsen. Det er fiskeriene i nord som er premissleverandør for debatten. Havfiskeflåten blir ofte glemt og fremstår som den store, stygge ulven, forteller prosjektansvarlig Eldar Berg i Momentium som er arrangør av konferansen

Innledningen til den bolken blir foretatt av Anders Bjørnerem i Nordic Wildfish, Runar Debess i Sparebanken Møre og Hans-Christian Vadseth i First House. I debatten i etterkant vil også Janita Arhaug i Sør-Norges Fiskarlag, Jon Grimstad i Strand Rederi og Jan Erik Røsvik i Sunnmørsposten delta.

Fra fjorårets konferanse på Øygardshamna. Foto: Momentium

Om KI i fiskerinæringen

Fiskerikonferansen samler eksperter og bransjefolk i, og utenfor næringa, for å sette er nytt og nyttig søkelys på hele verdikjenden.

– I år retter konferansen særlig oppmerksomheten mot KI og den betydningen denne teknologien vil ha for næringen. Det blir gitt eksempler fra scenen på hvordan Ki brukes i fiskeriene i dag og hvilke perspektiv KI gir for fremtiden, forteller Berg.

Endring gir muligheter

The Next Wave er et resultat av samarbeid mellom Giske kommune, fiskerinæringa, fiskeriorganisasjoner og Momentium. Næringa ønsker å skape en møteplass for fiskeriaktørene i hele regionen og med fokus på innovasjon og fremtidsmuligheter. Bransjen står overfor en stor omveltning i årene som kommer og det er viktig å rette oppmerksomheten mot de mulighetene dette fører med seg.

– Interessen for årets utgave av The Next Wave på Giske er stor. Det ligger an til at fiskerikonferansen blir utsolgt også i år, og vi forventer mer enn 300 deltakere, forteller prosjektansvarlig Eldar Berg.