Erik starta i jobben som forebygger ved Nordre Sunnmøre politistasjon og politikontakt for Haram kommune i februar 2024. Før det jobba han som forebygger ved Ålesund politistasjon i et par år, og har tidligere vært innom krimvakta, etterforsking og vakt og beredskap.

Erik er opptatt av å bygge relasjoner og skape verknadsfulle samarbeid mellom ressursene som fines i kommunen, særlig i arbeidet med ungdom. Han vil bidra til å bygge gode forebyggere i foreldre:

– Foreldra er primærforebyggerne og da er det er viktig at politiet gir dem de verktøyene de trenger for å være tydelige voksne og gode rettledere for ungdommene sine. Mange foreldre vet kanskje ikke helt hvordan utfordringsbildet ser ut, eller hvilke trender de må være obs på akkurat nå. Da må politiet være en kilde til informasjon og råd, sier Erik.

Siden han starta i jobben i februar har Erik allerede etablert et godt samarbeid med SLT-koordinatoren i Haram kommune. Nå ser han fram til å være en synlig politikontakt i lokalsamfunnet.

– Jeg synes det er viktig å komme seg ut prate med innbyggerne og motivere folk. Jeg gleder meg til å sette i gang gode tiltak i kommunen og og utgjøre forskjell, seier han avslutningsvis.