– Nå ser vi effekten av den gode ladeutbyggingen i Norge. I dag har vi over 8100 hurtigladere, og det betyr at vi holder tritt med elbilutviklingen og vel så det, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening. Foto: Pressfoto: Jamieson Pothecary, Norsk elbilforening

Samtidig ser vi at det er færre som har opplevd lang tid i ladekø. 26 prosent sier de har stått i kø over 20 minutter. I fjor oppga så mange som 37 prosent det samme.

To tall sier noe om hvordan situasjon i Norge er når det kommer til lading på langtur. Det ene er antall elbiler satt opp mot antall ladere, det andre er denne undersøkelsen som måler elbilistenes opplevelse.

– Her går dataene i én og samme positive retning, sier Christina Bu, og det er gledelig.

Sist påske kom det rapporter om at enkelte hadde opplevd frustrasjon og fortvilelse i ladekø.– Antakelig er det færre og færre som opplever frustrasjon rundt ladingen, og selve tiden i en eventuell kø blir nok også kortere, sier Christina Bu.

Hun minner om at når det hoper seg opp med kø på veiene vil det likevel kunne oppstå kø ved laderne.

– Vi kan ikke bygge oss ut av all kø, men når elbilene rekker lengre og færre klumser med betalingen fordi vi har fått kortbetaling på plass, så vil det nok også bli bedre på de store utfartsdagene, mener generalsekretæren i Elbilforeningen.

Fakta om «Elbilisten 2024»

  • Elbilisten er en årlig spørreundersøkelse gjennomført av Norsk elbilforening blant norske elbilister.

  • Elbilisten 2024 er den trettende undersøkelsen som er gjennomført  og har 15.300 respondenter.

  • Undersøkelsen gir blant annet svar på hvem elbilistene er, hvorfor de valgte elbil, hvordan de bruker elbilen og hvor fornøyde de er med elbilen sin.

  • Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 21.3. – 22.4.2024.

Kilde: Norsk elbilforening