Krysset til Grønvika på Gåseid, to kryss langs Blindheimsvegen, tre kryss på Alvikvegen, og Brusdalsvegen og Løndalskrysset, har nå fått en oppgradering.

– Vi har laget fotgjengeroverganger, sørget for bedre lys, strammet opp kryss, og laget bedre skille mellom gående og kjørende, sier avdelingsingeniør og byggeleder for Møre og Romsdal fylkeskommune, Eduardo Martinez Gutierrez.

ACO Anlegg har utført arbeidet, og daglig leder Tarjei Rødset forteller at de har mottatt mange lovord fra folk som har gått forbi.

– I Brusdalsvegen har det vært meldt om dårlige forhold for gående tidligere med en fotgjengerovergang som ikke har fungert og mange nesten-ulykker. No gleder folk seg til å ta i bruk en tryggere veg både her og de andre stedene, uttaler han.

Oppgradering for fotgjengere

Videre i pressemeldingen står det en nærmere beskrivelse av hva som har blitt utbedret på de ulike stedene. Følgende har blitt gjort:

  • I krysset mellom Borgundvegen og Grønvika er det laga til med fotgjengerovergang og intensivbelysning.

  • Langs Blindheimsvegen og ved Shell Vegsund er det ny og heva fotgjengerovergang som tar de gående over vegen til ny gang- og sykkelveg bort til busstoppet med leskur. Der er det også laga fotgjengeroverganger ved Storevågen, og bedre belysning hører selvsagt med. I tillegg er det laga fotgjengerovergang og trafikkøy som definerer og plasserer de kjørende på en bedre og sikrere måte i krysset til Skothaugen.

  • Alvikvegen har fått fotgjengerovergang i krysset ned mot Vestre Olsvikveg og mot Holssletta, i tillegg til at krysset inn mot Brusdalsvegen har fått fotgjengerovergang over trafikkøy, bedre belysning og definert gangveg inn mot krysset.

  • Langs Brusdalsvegen har fortau og gangveg fått ei oppussing og vegen kan kryssast med ny fotgjengarovergang og nok ei trafikkøy. I tillegg er det laga fotgjengarovergang i Løndalskrysset ned mot Nybøbakken.

De første delene av arbeidet starta i juni og ble ferdig denne uka. Dette er de første av Møre og Romsdal fylkeskommune sine prosjekt i Bypakke Ålesund som er ferdig.

– Dette har gått veldig bra og vi har holdt tidsskjema, sier prosjektleder i Møre og Romsdal fylkeskommune, Torbjørn Vatnehol.