– Når vi korrigerer for inflasjonen, ser vi imidlertid en nedgang i Ålesund på 3 prosent, mot en nedgang på 6,3 prosent nasjonalt, forteller Anna Gran Berild, banksjef i DNB i Ålesund.

Yngre mer forsiktige

– Den yngste aldersgruppen (18-24 år) strammet inn forbruket sitt betydelig hardere enn de øvrige aldersgruppene. De yngste tok økonomiske grep allerede i sommer og strammet inn også på ferien, sier hun.

Den eldste aldersgruppen (60-79 år) er de som handlet for mest i år, med en økning fra i fjor. Kvinner i Ålesund handlet for mer enn menn, som er også gjaldt i resten av Norge.