Anleggene Mørenett skal kjøpe, strekker seg fra Ørskog i Møre og Romsdal til Orkdal i Trøndelag, og fra Sunndalsøra til Vågåmo i Innlandet. I tillegg er deler av Ørsta transformatorstasjon omfattet av kjøpet. Til sammen består anlegga av om lag 40 mil 132 kV kraftlinjer og 10 transformatorstasjoner.

Viktig regionalt eierskap

– Vedtaket sikrer regionalt eierskap til et kraftnett som er bærebjelken i den regionale kraftforsyningen. Med Mørenett som eier, legger vi til rette for ei samla forvaltning av det overordna regionalnettet på Nordvestlandet, sier Rune Kiperberg, administrerende direktør i Mørenett.

– Mørenett vil ta initiativet til å sikre et godt samarbeid rundt utvikling og drift av denne viktige infrastrukturen, til det beste for både kunder og næringslivet i regionen, seier han.