Mye som skjuler seg i kratt og busker Foto: Per Sindre Welle

– Her var det mye rart å finne, forteller fotograf Per Sindre Welle.

Etter dugnaden spanderte Sunn-Trans kaffe og kaker.

– Vi har fått ryddet langs veier og stier, og til og med tatt plast ned fra trærne. Vi har fylt containeren med alt fra plast, papp og trevirke, til vaskemaskiner, dekk og felger, sykler, flasker og tomme bokser. Takk til alle for innsatsen og til Sunn- Trans som hjelper oss å få det bort, sier leder Marthe Lise Wangberg Larsen

Ivrige ryddere. Så får vi bare håpe at ingen finner bilen sin på bruskasser. Foto: Ukjent
Storfangst Foto: Per Sindre Welle