Verdien på kontrakten som ble inngått i dag, fredag 19. januar, mellom Møre og Romsdal fylkeskommune og det entrepreprenørselskapet Bertelsen & Garpestad er på 230 millioner kroner, går det fram av ei pressemelding.

Blant anna skal det lages ny rundkjøring mellom Blindheim og Flisnes, og flere kryss skal legges om. I tillegg skal det legges bedre til rette for gående og syklende i de to bydelene.

Den aktuelle strekninga har en gjennomsnittlig trafikkmengde per døgn på over 11 000 biler, og en større oppgradering her for å bedre trafikksikkerheten, har hele tida vært en viktig del av bypakken.

Planen er å starte arbeidet i februar. Prosjekt skal utføres i flere faser for å ta hensyn til trafikantene, eiendommene og næringslivet som påvirkes av arbeidet. Hele strekningen skal være ferdig våren 2026.

Bertelsen & Garpestad har hovedkontor i Egersund, går det fram av proff.no. De har utført flere prosjekter for Møre og Romsdal fylkeskommune tidligere.