Kai Corneliussen trodde ikke selv at Blindeforbundet var noe for ham. Han var jo ikke blind! Han bare så ganske dårlig … I dag er han fylkesleder for Blindeforbundet i Møre og Romsdal og brennende opptatt av å få fram at forbundet er en organisasjon for langt flere enn de blinde:

– Det er faktisk veldig få i dette landet som er helt blinde, og de aller fleste medlemmene våre er mer eller mindre svaksynte. Bare her i Møre og Romsdal anslås det at det er så mange som 15-16 000 mennesker som kan ha behov for hjelp i forbindelse med ulike synsproblemer; likevel har vi ikke mer enn 400 medlemmer i fylket og 9 000 på landsbasis, forteller Corneliussen.

Selv ble han for eksempel ikke oppmerksom på rettighetene han har til hjelpemidler før han ble medlem av Blindeforbundet.

– Jeg hadde en del utgifter til forskjellige hjelpemidler, som for eksempel en stor dataskjerm, som jeg betalte selv. Men i Blindeforbundet fikk jeg vite at jeg har rett på å få slike hjelpemidler gjennom NAV! Det er slikt som mange ikke vet om, poengterer han.

Dør-til-dør-aksjon

Med ujevne mellomrom arrangerer Blindeforbundet dør-til-dør-aksjon for å gjøre seg mer kjent blant folk flest. Denne uka er det ålesunderne som får besøk.

– Formålet med aksjonen er tredelt: Det ene er å gjøre Blindeforbundet mer kjent og få opp medlemstallet vårt. Ikke minst ønsker vi å få fram at vi er en organisasjon også for svaksynte. Med flere medlemmer, blir vi sterkere og får større mulighet til å få gjennomført bedre ordninger for blinde og svaksynte, som for eksempel brillestøtte for barn og en utvida TT-ordning. En liten, men viktig ting som vi har fått gjennomslag for de siste åra, er for eksempel datomerking med større skrift. Der var Q-meieriene først ute, og nå kommer Tine etter. Og så håper vi at dette vil bli ordna for andre produkter også, sier Corneliussen.

Swing og gaming

Det andre formålet er å spre informasjon om alle de ulike kursa, aktivitetene og møtene Blindeforbundet tilbyr, fra katastrofe- og brannkurs til kurs for familier og kajakkurs. Det siste har vist seg å være særlig populært og er noe som gir stor mestringsfølelse for mange, opplyser Martine Davik Flem, som siden i fjor har vært ansatt i Blindeforbundet for å jobbe fram en større bredde i kurs- og aktivitetstilbudet.

Dansekurs (swing) og kurs i yoga og ernæringslære er også på gang, samt et tur- og helseprosjekt i samarbeid med Den norske Turistforening. For ikke å snakke om kurs i gaming!

– Det er fullt mulig for både svaksynte og blinde å drive med gaming, dersom det legges til rette, poengterer Davik Flem.

Trenger penger

Det siste delmålet med dør-til-dør-aksjonen er rett og slett å få inn penger til å fortsette – og helst utvide – drifta.

– Tidligere fikk vi lokallaga god del tippemidler, men dette har nesten forsvunnet helt etter at det ble politisk bestemt at disse midlene i hovedsak skal fordeles til sentralledda. Men vi er helt avhengig av forutsigbare inntekter og håper at flere vil gi bidrag til arbeidet vårt, sier Kai Corneliussen.

Om en av disse åtte kommer på døra di denne uka, er det Blindeforbundet som gjerne vil fortelle litt om hvem de er og hva de gjør. Foto: pressefoto