Biltyven ville trolig ikke kommet langt siden bilen var i transportmodus (maks 30 km/t) og manglet kjennemerke skriver de videre.