Det er to tropper med til sammen 100 personer som skal i sving. Tropp 1 med halvparten av styrken øver tirsdag og tropp 2 øver onsdag.

Under øvelsen skal Sivilforsvaret trene på å pumpe vatn fra Brusdalsvatnet til vannverket. Andreas Lied, leder LIA2 i Ålesund Sivilforsvar, seier de gjennom denne øvelsen skal trene på samhandling både internt i Sivilforsvaret og med Ålesund kommune.

Her skal det samles vann til 70.000 mennesker Foto: Sivilforsvaret

– Vi skal øve på det rent praktiske, men også på hvordan samhandlingen hos oss og med kommunen fungerer. Vi ønsker å være en god samarbeidspartner for Ålesund kommune og kunne jobbe tett med dem når en krise oppstår, sier han.

Test på om vanntilførselen kan opprettholdes

Under øvelsen skal Sivilforsvaret teste utstyr og lære opp mannskap i bruke av pumpeutstyr, ATV-er osv., og det vil være mannskaper i innsatsbekledning og utstyr i arbeid flere steder rundt Brusdalsvannet.