Borgund Dyreklubb ble etablert i 1979, og har i det meste av sin lange levetid blitt drevet av Borgund menighet. Men siden januar 2019 har dyreklubben blitt drevet som en kommunal besøks- og aktivitetsgård. I juni i år ble den også lagt under virksomheten «integrering» i Ålesund kommune, og har ifølge avdelingsleder Integrering i Ålesund kommune, Judith Damm, jobba kontinuerlig og systematisk med å tilpasse dyreklubbens tilbud til behovene. Nå har Borgund dyreklubb aktiviteter på dagtid, kveldstid og i helgene for alle som er glade i dyr.

– Vi har noe som heter «Aktiv lørdag» med læring om dyr, stell og foring av dyr. Dette er en gratis gruppeaktivitet for barn fra 8 år. I hverdagene har vi også «Aktiv etter skoletid», som er en gratis fritidsaktivitet for elever på 5. – 7. trinn. Ellers har vi en hestegruppe, aktivitetsdager og mange andre arrangementer, opplyser hun.

Avdelingsleder Integrering i Ålesund kommune, Judith Damm, og virksomhetsleder Integrering , Bernt Are Wiig. Foto: Kristian Moe

Alternativ opplæring

I tillegg til alle aktivitetene for barn og unge, tilbyr Borgund Dyreklubb også blant anna pedagogisk opplegg for barnehager og skolebesøk, språkpraksis for flykninger og innvandrere, samt arbeidspraksis og alternativ opplæring.

– Arbeidspraksisen er i samarbeid med NAV og Brisk, og har fokus på ungdommer med tilretteleggingsbehov i alderen 20-26 år. Vi har en ungdom som har fått en midlertidig stilling hos oss, og vi vurderer også å inngå et samarbeid med Helt Med, fordi vi har mange som ønsker seg en arbeidsplass. Nå har vi fire deltakere over 18 år som er i praksis, opplyser Judith Damm.

Foto: Kristian Moe

Hun informerer også om at Borgund Dyreklubb har tatt store steg innen kvaliteten på den alternative opplæringen siden kommunen tok over driften av gården i januar 2019.

– Vi begynte med alternativ opplæring høsten 2019, men den var ikke i nærheten av det den er nå. I dag er den på et veldig høyt nivå. Vi har egen pedagog, lager våre egne planer og samarbeider med skolene. Det er stor etterspørsel, forteller Damm.

– Hvor mange elever har dere på alternativ opplæring?

– Vi har 10 elever fast på mandager og torsdager fra grunnskoler (5.-10. trinn) og 2 elever fra Videregående skole. Da jobber noen i små grupper, mens andre jobber litt alene. Alt er ut ifra elevenes behov, ønsker og læringsmål. De får litt forskjellige arbeidsoppgaver, men jobber en del tett sammen med dyrene, som er en viktig ressurs i pedagogisk arbeid, forklarer hun.

Mestring

I forlengelsen av arbeidsoppgavene elevene på alternativ opplæring får, opplyser Damm at det er viktig at de gir et godt læringsutbytte, samtidig som at elevene får oppleve mestring og inkludering.

– Vi satser på at alle som er her får en god og meningsfull hverdag, som inneholder positive opplevelser, smiler hun.

– Hva tenker du Borgund dyreklubb skal gjøre fremover?

– Vi kan utvide kapasiteten. Vi har allerede masse aktiviteter, men det er alltid plass til flere. Vi kan også tenke oss å samarbeide mer med andre skoler. Utenom det, tenker jeg at vi bare skal fortsette det gode arbeidet vi gjør, fordi vi har fått mye positiv respons, avslutter Judith Damm.

Foto: Kristian Moe