Anders Norvald Hammer er 44 år og busett i Ålesund. Han kjem frå stillinga som kommunedirektør i Sande kommune, og vil være prosjektleiar for Haram 2024, og kommunedirektør for Haram fra 1. januar 2024. Han vil ta til i jobben etter avtale, og har oppseiingstid i si noværande stilling.