Sula bibliotek samarbeider med Sula ungdomsskole og valgfaget «Innsats for andre» om Den store byttedagen. Biblioteket tar imot både reine, hele plagg og leker i uke 16. For hvert plagg eller leke man leverer inn, får man en byttelapp man kan levere inn mot noe nytt på Den store bytededagen.

Noen dager tidligere, onsdag 19. april, inviterer Sula bibliotek til foredrag om klimaglede. Det er det Brita Helleborg, forfatteren bak boka «Klimaglede» som står for. Helleborg er utdanna sivilingenior og har jobba som prosjektleder i oljeindustrien i mange år. Boka skal lære deg å leve et klima- og miljøvennlig liv – uten dårlig samvittighet.

Både foredraget og klesbytte-arrangementet er en del av prosjektet «Bibliotek og bærekraft», som er støtta av Møre og Romsdal fylkeskommune og Nasjonalbiblioteket.