I omkring et år år har Aksla vel planlagt oppgraderinga av «Karistien», den gjengrodde og delvis gjørmete råsa som starter ved Kniven når man kommer fra Fjellstua og østover mot Ravneskaret, på nordsida av bilveien. Mandag denne uka starta de arbeidet, og i løpet av få dager har det blitt store forandringer.

Helt mot vest, der stien har gått bratt oppover berget, lager de nå til en steintrapp: Onsdag ettermiddag store deler av trappa på plass, og dugnadsgjengen regna med at hele trappa ville bli ferdig i løpet av torsdagen.

Fra toppen av trappa og østover mot Ravneskaret er gjengen godt i gang med å omgjøre det gamle tråkket til en flott og solid gangvei. I tillegg har de rydda og oppgradert en gammel og nesten helt gjengrodd sti som svinger ned mot bilveien og kommer ut omtrent ved utetreningsplassen.

Her, mellom «Karistien» og bilveien, har det gått ei rås fra gammelt av, men den har vært så godt som helt gjengrodd. Slik ser den ut nå etter at Aksla vel har oppgradert den. Foto: Kenneth Kamp
Disse gamle steintrappene har fått komme fram i dagslyset igjen. Foto: Kenneth Kamp

– God å gå på

– Her er vi akkurat ferdig: Først har vi rydda skog, utvida stien litt og fått fram de gamle steintrappene her. Så har vi lagt ned pukk i bunn av stien og et flislag oppå. Etter hvert vil flislaget bli til jord, og da legger vi et nytt lag oppå. Resultatet blir en sti som blir veldig fin og god å gå på. Her kan du gå med lave sko selv når det regner! sier Svein Vinje.

Deler av «Karistien» vil være stengt mens arbeidet pågår. Svein Vinje forteller at planen er å få frakta stein, grus og pukk til Aksla stadion og deretter få det flydd inn til stien med helikopter.

Gaver og sponsormidler

Fra Arnstein Eide får vi vite at budsjettet for prosjektet er oppad begrensa til 750 000 kroner. Pengene kommer fra Vipps-gaver og sponsormidler.

– Hadde vi regna inn dugnadsarbeidet, hadde nok den summen blitt dobla! Det blir mye hard jobbing før vi blir ferdig litt ut på våren, sier Eide, som er full av lovord om dugnadsgjengen:

Svein Vinje, Gunnar Jensen og Arnstein Eide der den nygamle stien mellom bilveien og «Karistien» starter omtrent ved utetreningsplassen. Foto: Kenneth Kamp

Dugnad hele året

– Vi er en gjeng pensjonister som står på stort sett to til tre dager i uka gjennom nesten hele året. Her stiller det opp både folk som har hatt hjerneslag og som har kreft nå, så det er ingen unnskyldning for ikke å være med! Det er noen som sier at de ikke kan være med fordi de må ta seg av hus og hytte og båt – men det må vi jo alle sammen, poengterer Eide.

Å finne motivasjon til å stå på slik gjennom hele året, er visstnok ikke vanskelig:

– Vi bor jo i landets vakreste by, og byfjellet Aksla er midtpunktet, så det vil vi gjerne vise fram så fint som mulig for alle som bruker fjellet, sier Svein Vinje.

Det er rundt 15 mann i dugnadsgjengen som nå holder på å ruste opp «Karistien». I tillegg er det hyra inn to profesjonelle anleggsarbeidere.

Den nye «Karistien» blir den reine autostradaen for turgåere. Foto: Kenneth Kamp
Slik så den vestlige enden av «Karistien» ut før dugnadsgjengen begynte arbeidet med trappa. Foto: Aksla Vel
Arbeidet med den nye trappa er her godt i gang. Foto: Kenneth Kamp
Siste innspurt før påske. Trappa er godt farbar og nå ryddes område for stein og grus. Platået nede skal hellelegges og nytt rekkverk i gammel stil kommer også. Foto: Per Sindre Welle
Pensjonistgjengen i Aksla vel stiller på dugnad hele året. Dette bildet er fra midten av februar, da de dreiv og fjerna snø og is fra Fjellstuetrappene. Foto: Aksla Vel
Uka før de starta med «Karistien», var det oppgradering av Fjellstuetrappene som stod på agendaen. Foto: Aksla Vel
Dugnad i Fjellstuetrappene. Foto: Aksla Vel
Buskas og kratt har blitt fjerna før våren kommer. Dette bildet er tatt rett sør for Kråmyra. Foto: Aksla Vel