Ålesund Teaterforening fylte 50 år i 2022 og markerte dette med en uke med oppsetninger. Nå har foreningen gjennomført årsmøte og følgende har blitt valgt:

På bildet fra venstre: Julianne Bendixen(Oppsetninger), Evy-Janne Nedrevold (Teaterverter), Cathrine Drevik Ekrem (Sekretær), Kristin Wiig Sandnes (Leder), Mette G. Michalsen (Vara), Erna Hjelle (Vara),Marianne F. Persson (Økonomi).

Nyvalgt leder Kristin Wiig Sandnes sier at foreningen nå skal stake ut kursen for de neste årene, - men målet vil være som før: nemlig å få flere av byen innbyggere interessert og oppmerksom på teater og forestillinger.

Foreningen har rundt 200 teaterinteresserte medlemmer og jobber i tett samarbeid med Teateret Vårt i Molde for å bistå når de har oppsetninger.