Klimasnuprisen er en årlig pris som statsforvalteren i Møre og Romsdal deler ut. Prisen skal stimulere til klimaomstilling i fylket. Årets vinner er altså Norinsect, som bruker avfall fra matindustrien til å avle fram melormer, som igjen brukes til fôr og gjødsel.

– Det er veldig kjekt å bli lagt merke til på denne måten, etter at det gjennom mange år har blitt lagt ned en stor arbeidsinnsats, sier daglig leder for Norinsect, Harald Larsen Espeland.

Starta i garasjen

Norinsect ble starta i Stordal i 2014 av Peder Vikenes, som hadde en visjon om å utvikle animalsk protein fra melorm. Tre år seinere kom dagens daglige leder inn som medgründer, og i 2020 kom ytterligere investorer på bana. Det som i starten bare var et lite garasjeprosjekt, holder i dag til i en nedlagt møbelfabrikk på 3 500 kvadratmeter i Stordal og har 14 ansatte.

– Vi har brukt mye tid på skalere opp til å kunne produsere i store volum, og i løpet av året satser vi på å være i full sving. Da tar vi sikte på å produsere 10-15 tonn melormer i uka, opplyser Espeland.

I og med at det går rundt 8 000 melormer per kilo, vil det si at produksjonen vil ligge på 80-120 millioner melormer hver eneste uke.

Peder Vikenes begynte å prøve seg fram med melormproduksjon i en garasje i Stordal for ti år siden. Noen år seinere starta han Norinsect, som i dag får Klimasnuprisen fra statsforvalteren i Møre og Romsdal. Foto: Pressefoto

Pizzaavfall blir melormer blir fôr og gjødsel

Melormene avles opp på avfall fra lokalt matavfall, eller mer spesifikt på organisk avfall fra Stabburets pizzafabrikk på Stranda. Av tørkede melormer lages det protein- og fettrikt fôr både til produksjonsdyr som laks og kylling og til kjæledyr. I tillegg lages det organisk gjødsel av insektekskrementene (frassen), som er tørre, luktfrie og har et høyt næringsinnhold. Dermed utnyttes absolutt alt av melormene, og det blir nesten ikke noe restavfall.

Tidligere har det også vært på tale å produsere for eksempel snacks av melormene til menneskelig konsum, men den tanken har Norinsect lagt vekk:

– Vi fant ut at vi har mer enn nok med å dekke den store etterspørselen etter dyrefôr og gjødsel, sier Harald Larsen Espeland.

Prisutdeling

Klimasnuprisen blir delt ut på Nyttårskonferansen, en konferanse for ledere i offentlig sektor her i fylket, i Molde i dag (torsdag). Prisutdeler er statsforvalter Else-May Norderhus, som også har vært med i juryen.

Hele, tørka melormer er utgangspunkt for et protein- og fettrikt dyre- og fiskefõr. Foto: pressefoto