Ferga har laget et betydelig hull i veggen under sammenstøtet tidlig onsdag morgen. Foto: Kåre Stig Nøstdal

– Da jeg kom til butikken så jeg først bare det lille hullet oppe på plata, men skjønte fort at dette nok var langt verre og ikke et sted man burde oppholde seg, forteller hun.

Da vi var innom butikken onsdag rett over klokken 08.00, var huseier i full gang med sikringsarbeid i området.

Albert Aarøe og Marianne Gjørtz, eiendomsforvaltere hos HI Gjørtz Sønner AS. Foto: Kåre Stig Nøstdal

– Nå er det viktigste å få sikret området på en forsvarlig måte, og når forsikringsselskapet har gjort sitt og været tillater det, vil vi så raskt som mulig starte med utbedringer av skadene, sier Albert Aarøe, eiendomsforvalter hos HI Gjørtz Sønner, selskapet som eier bygget.

HI Gjørtz Sønner eier et betydelig antall bygg i vårt distrikt.

– Vi har ikke fått meldinger om skader på noen av de andre byggene våre, forteller Marianne Gjørtz, som også jobber som eiendomsforvalter i selskapet.

– Nå vil huseier sikre området rundt skaden og sørge for at alt er trygt, og så vil vi holde butikken åpen med så normal drift som mulig, avslutter butikksjef Marie Valderhaug.