I forbindelse med ombygginga av Ålesund sjukehus, som starter 20. november, vil poliklinikkinngangen i nord bli stengt. Pasienter og besøkende må da bruke hovedinngangen på sørsida.

Store deler av området nord for sjukehuset blir satt av til rigger for entreprenøren som skal bygge inngangen og adkomstområdet omkring. Dagens parkering for pasienter og besøkende ved inngang nord blir da flytta øst for sjukehuset, mens det blir parkering for blodgivere og korte «kyss og kjør»-stopp sør for barne- og ungdomsavdelinga. Taxiplass og HC-parkering opprettes ved inngangen på sørsida. Alt i alt vil det være like mange parkeringsplasser som før mens arbeidet pågår.

Også de som skal på sykehusapoteket oppfordres til å bruke inngangen i sør, siden det ikke vil være parkeringsplasser i nærheten på nordsida. Inngangen på nordsida vil imidlertid fortsatt være åpen.

Parkeringshus

Ålesund sykehus skal få nytt akuttmottak og ny intensiv- og operasjonsavdeling, og i forbindelse med dette vil det bli gjort en del andre oppgraderinger. Ny hovedinngang og «adkomsttorg» på nordsida av sykehuset er det første som skal bygges, og på nyåret begynner arbeidet med å bygge parkeringshus.

Når parkeringshuset er ferdig, etter planen om nøyaktig to år, skal den nye hovedinngangen knyttes sammen med det nye kollektivpunktet som skal opparbeides på Borgundvegen.

Illustrasjon av det midlertidige gang-, kjøre- og parkeringsmønsteret ved Ålesund sjukehus. Foto: Illustrasjon: Helse Møre og Romsdal