Reisetallet har mer enn dobla seg fra rundt 55.000 reisende i uke 34 i 2021 til rundt 115.000 nå i 2022.

- Jeg har selv tatt buss og det virker som at det er ei god stemning om bord, selv om de til tider er fulle. Folk reiser seg og hjelper hverandre. Ofte har jeg sett flere barnehager og skoler som nå benytter buss til å få dratt til sentrum. Så at fylkeskommunen kom med gratis buss samtidig med bompengeoppstart var nok smart, sier leder for styringsgruppa for Bypakke Ålesund, Tore Johan Øvstebø.

Hyppige avganger vil gi flere passasjerer

Det er noen ruter som peker seg ut med økning av passasjerer. Rutene fra sentrum til Campus Ålesund og fra Moa til Campus har det største trykket. Det er bare noen få områder der det har vært veldig fulle busser, som for eksempel fra sentrum til Campus Ålesund.

Vi vet at hyppige avganger er viktig for at folk skal reise kollektivt. Det sentrale Ålesundsområdet er det området i Møre og Romsdal med flest avganger. På den mest trafikkerte strekninga, som er mellom Ålesund sentrum og Moa, går det buss hvert 10. minutt i rushtida og cirka hvert 15. minutt utenfor rushtida på dagtid, sier Inge Rønstad, ruteplanlegger i FRAM, Møre og Romsdal fylkeskommune.

Med justeringene fra 22. august, ble det også økt tilbud på blant anna nye linje 2 Sentrum-Moa-Magerholm, som skal gå på kveld og helg i tillegg til på dagtid. Både Fram og partene i Bypakke Ålesund trekker fram pendlerne som ei viktig gruppe å få over fra bil til buss!

Uten billettering holder bussen ruta

I perioden med gratis buss er det ikke billettering innenfor sona den aktuelle kampanjen gjelder. Dette gjør at de bussene som kjører i gratiskampanjen er mer i rute enn de som har billettering.

– Dette er noe vi jobber med internt i Fram og i fylkeskommunen. I framtida vil nok billettering skje utenfor bussen, for eksempel på en bussterminal, og dermed vil man fjerne noe av grunnlaget for forsinkelser, sier Inge Rønstad i Fram, Møre og Romsdal fylkeskommune.

Trafikktallene går ned på enkelte strekninger

For E39 Blindheimstunnelen og E136 Innfartsveien så er det rundt 10 prosent reduksjon i forhold til sammenlignbare veker, noe som utgjør litt over 2500 færre biler i døgnet, ifølge Statens Vegvesen. For tellepunktet ved Bjørge på Ellingsøya er det en økning rundt 10 prosent, som tilsvarer rundt 300 flere biler i døgnet.

Men dette er den første uka, og vi må følge med på hvordan trafikken utvikler seg de neste ukene, sier Ole Kristian Birkeland fra Statens Vegvesen.