– Dette er et veldig høyt tall sammenlignet med andre by-pakker, sier Marius Maske, administrerende direktør i bompengeselskapet Vegamot.

Snittpris per passering på 9,20 kroner

Så mange med avtale betyr at av de 3,3 millioner bompasseringene som var i november, så var nesten 3,2 millioner av passeringene fra biler med brikke og gyldig avtale. Andel inntekt fra fullpris-passeringer har dermed gått ned fra 21,1 prosent til 12 prosent. Samtidig har andelen elbiler gått opp fra 20,46 prosent i midten av september, til 22,6 prosent i november.

– Om vi ser til andre by-pakker som Trondheim med rundt 30 prosent elbiler, så forventer vi at elbilandelen vil holde frem med å stige i Ålesund. Mange med elbil og mange med brikke og avtale, gjør at gjennomsnittprisen per passering nå er kommet ned i 9,20 kroner, sier han.

Selv om gjennomsnittsprisen på passeringer har gått ned, er man fortsatt innenfor det som det er lagt opp til i stortingsproposisjonen når det gjelder inntekt, blant annet på grunn av trafikkveksten og at den totale trafikkmengden er 11 prosent over det som ble lagt til grunn i proposisjonen.