– Vi har fått et veldig godt inntrykk av Zezé og hun har lagt frem gode tanker om utvikling av avdelingen, opplyser Kristian Lykkeslet Strømskag.

– Faglig har hun god erfaring fra publikumsutviklingsarbeid og ulike kunstneriske prosesser. Hun har hatt lederansvar for ulike kunstneriske prosjekt og prosesser, og er godt orientert i scenekunstmiljøet. Hun har et bredt kontaktnett som på en god måte vil supplere det vi har på teatret fra før. Vi gleder oss til hun er på plass, avslutter teatersjefen.

Zezé Kolstad er utdannet danser ved London Studio Center, har en master i koreografi og videreutdanning i entreprenørskap fra Kunsthøgskolen i Oslo, hun har også sertifisering i prosjektledelse. I tillegg har hun lang erfaring med kunstneriske prosesser og prosjektledelse blant annet gjennom stillingen som kunstnerisk ansvarlig og koreograf for Fargespill Oslo og som prosjektleder publikumsutvikling ved Dansens Hus.