De tre lokale aktørene bringer med seg sin unike ekspertise til forskningsprosjektet.

- Kvalitet i forskning får vi bare til med samarbeidende kompetanser, slik som i dette prosjektet, sier seksjonssjef, overlege og forsker ved Klinisk forskingspost HMR Dag Arne Lihaug Hoff.

- Det er nyttig for oss å jobbe tett med forskningsmiljøet. Slik sikrer vi at vi fortsetter å utvikle produkter som kan bidra til bedre helse i befolkningen. Tverrfaglig samarbeid er i tillegg viktig for regional kompetanseheving, sier Bjørn Refusn, CEO i Epax Norway as.

Søker deltakere

Studien, som er finansiert av fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF), skal straks i gang. Nå søker prosjektet deltakere til studien. - Målgruppen er de med mild til moderat atopisk eksem, mellom 18 og 80 år og som ikke har fiskeallergi, forteller Lisa Kolden Midtbø, prosjektleder hos Møreforsking.

Hvilken effekt vil oljen ha?

I studiet vil halvparten av deltakerne innta vegetabilsk olje i prøveperioden. Den andre halvparten vil få fiskeolje. Slik vil de kunne sammenligne de to gruppenes utvikling og kunne finne ut om fiskeoljen de vil teste ut har effekten de vil undersøke.

Atopisk eksem er en kløende hudsykdom som kjennetegnes ved rød og tørr hud med utslett. Den kan redusere livskvaliteten for de som er rammet. Studien ønsker å se om fiskeolje kan påvirke graden og utbredelsen av atopisk eksem hos deltakerne.

Interesserte som fyller kriteriene kan ta kontakt med studiesykepleier ved klinisk forskningspost ved Ålesund sykehus, oppfordres det i pressemeldingen.