I løpet av det siste året har det foregått en omfattende renovering av Ålesund bibliotek. Den nye barneavdelinga sto ferdig i februar og det har blitt gjort endringer i voksenavdelinga. I tillegg har lokalet fått en helt ny ungdomsavdeling.

De nye lokalene og bibliotekets 150-årsjubileum skal feires og markeres førstkommende torsdag.

Ei lang historie

Det var tilbake til 12. desember 1872 at Aalesunds arbeiderforening tok initiativ til å opprette et allmuebibliotek, og ut på nyåret kom biblioteket i drift på Løvenvold skole.

I 1878 ble biblioteket et kommunalt folkebibliotek gjennom en sammenslåing av flere foreningsbibliotek, men fortsatt under et styre valgt av arbeiderforeninga. Det var først i 1899 at biblioteket ble helt kommunalt.

Biblioteket prøvde lykken i flere lokaler rundt om i byen, men i 1918 stod et nytt bibliotek klart i Mogstadgården (Kirkegata 13). Samme året tok Inger Wiik over jobben som biblioteksjef – ei stilling hun hadde fram til 1940. Videre flytta biblioteket til Langeberggata 3 i 1933, før det igjen ble flytta i 1956 til Privatbankbygget. I 1980 flytta Ålesund bibliotek til lavblokka på Rådhuset, hvor de fortsatt holder til i dag.

Feiringa

Programmet for feiringa til Ålesund bibliotek vil ble leda av to dyktige ungdomskonferansierer som skal lose alle trygt gjennom arrangementet. Her blir det også åpningstale av ordfører Eva Vinje Aurdal, danseinnslag med Fargespill, musikk fra Ålesund kulturskole, diktopplesning, utstilling fra historien til Ålesund bibliotek, og selvfølgelig kake.

Arrangementet finner sted på Ålesund bibliotek torsdag 28. september og er gratis for alle.